ترس از ریاضی

  • از

ترس از ریاضی

ترس از ریاضی بعضی از افراد هنگام انجام محاسبات ریاض در حضور دیگران ناراحت می شوند. این ناراحتی ها در سیستم عروق و قلب یا تنفسی فرد ملموس می باشد. فرد گاهی از انجام ساده ترین محاسبات نیز دچار تنش و اضطراب گردد. ترس از ریاضی یا اضطراب ریاضی زندگی اجتماعی فرد را دجار مخاطره می نماید. ترس از ریاضی  می تواند آینده فرزند شما یا حتی خودتان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما هم در خودتان، فرزندتان یا اعضای فامیل و دوستان فردی مبتلا به ترس از ریاضی سراغ دارید با ما همراه باشید. ما ترس از ریاضی را در گذشته فرد و تجربیات تحصیلی او بررسی خواهیم نمود.

ترس از ریاضی

ماهیت ترس از ریاضی

ترس از ریاضی یا اضطراب ریاضی حالتی هست که وقتی فرد با ترس از ریاضی درگیر می شود، ذهن فرد درگیر از انجام محاسبات عاجز می شود، همین فرد ممکن است تا لحظاتی پیش از این تمام مسائل را بلد بوده است ولی موقع مواجهه با شرایطی از قبیل حضور افرادی که ممکن است عملکرد ما را قضاوت نمایند و در نهان یا عیان ما را مورد تمسخر قرار دهند، سبب می شود که تمرکز روانی ما به هم خورده و از جمع بندی و تمرکز روی مساله عاجز شویم.

ترس از ریاضی اعتماد به نقس ما را خدشه دار می نماید و باعث افت عملکرد ما و همچنین آسیب های روانی و جسمانی را به همراه دارد. از آنجا که پیشرفت تحصیلی و شغلی آینده فرزندان ما به شدت تحت تاثیر عملکرد ما در ریاضی می باشد، ضرورت دارد که ترس از ریاضی یا به قول روانشناسان، اضطراب ریاضی را در خودمان یا فرزندمان شناسایی کرده، مدیریت و بر ترس از ریاضی خودمان غلبه نماییم.

ترس از ریاضی چطور مغز را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد؟

ریاضی به خودی بحث ترسناکی نیست و نمی تواند باعث ایجاد رعب و وحشت در انسان گردد. چرا که ممکن است فرد باهوشی علیرغم هوش زیاد خود دچار اضطراب ریاضی گردد. دانشمندان تحقیقات زیادی را برای کشف ماهیت ترس از ریاضی انجام داده اند. هر دسته از دانشمندان از لحاظ فیزیولوژیکی و روانشناسی موضوع اضطراب ریاضی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج پژوهش های فیزیولوژیکی ذهن نشان داده اند که درگیر شدن با مسائل ریاضی باعث ترشح همان هورمونی می شود که هنگام مواجهه با یک عامل محرک بیرونی مانند دیدن یک مار در سیستم عصبی و هورمونی ما ترشح می شود. این هورمون که در شرایط فرار یا مبارزه ترشح می شود کورتیزول می نامند. کورتیزول هورمون استر می باشد و بدن ما را در مقابل تهدید ها آماده می کند.

ریاضی ذاتا بدون شباهت به یک چالش زیستی نیست چرا که ما را به یک مبارزه دعوت می کند. در این مبارزه شایستگی و کفایت ما به چالش کشیده می شود. و از آنجا که ما نگران وجهه و آبروی خودمان هستیم که پیش دیگران خدشه دار نگردد با حساسیت بیشتر از آنچه برای مواجهه با مساله نیاز می باشد با موقعیت برخورد می کنیم . در واقع برآورد ما از آنچه در صورت مساله جود دارد و آنچه که ما قدرت و توان ذهنی خودمان داریم را با کاستی ارزیابی کنیم. که منجر به ایجاد شکافی بین سختی مساله و توان ذهنی ما می گردد، نهایتا ما احساس می کنیم این مساله خارج از توانایی های ذهنی ما قرار دارد.  

اضطراب حاصله وقتی بیشتر تشدید می شود که ما شایستگی خودمان را به برخورد با این مساله گره زده باشیم. این هراس آن چنانکه ما به هویت و شخصیت خودمان گره می زنیم حاد و پیچیده نیست. از ابتدایی ترین مسائلی که منجر به تولید استرس ریاضی در ما می شود بعد زمانی می باشد. اگر ما احساس کنیم که در همین لحظه باید بدون تفکر و زمان به مساله پاسخ دهیم، دست وپایمان بسته خواهد شد و دور باطلی در درون ما موج خواهد زد و دامنه این موج با بازخوردهایی که از اطرافیان دریافت می کنیم تشدید خواهد شد. پس اولین نکته ای که باید برآن غلبه نماییم ارتباط شایستگی خودمان به حل یک مساله ریاضی را کنار بگذاریم. این مساله را موقع برخورد با مسائل ریاضی فرزندمان نیز باید در نظر بگیریم، که عجله در ریاضی مساوی با ناکمی می باشد.

ریشه ترس از ریاضی یا اضطراب ریاضی

تجربیات معلمی و روانشناختی خود نگارنده ثابت کرده است که معلمین ما تا حدود زیادی از ریاضی ترس به دل راه می دهند. و با ریاضی و مشکلات آن به خصوص در رده های بالاتر ارتباط خوبی برقرا نکرده اند. این ترس از ریاضی سبب می شود معلم از مسایل پیچیده ریاضی استقبال ننمایند و سعی کنند دانش آموزان را به همان مسائل کتاب محدود نمایند. دانش آموزان این عدم اشتیاق معلم به ریاضی را لمس می نماید و به خودش تلقین می نماید که حتما ریاضی چیز اضطراب آوری می باشد. اکثر معلمان وقتی از طرف دانش آموزان به چالش کشیده می شوند که چه نیازی به یادگیری ریاضی هست ، در توجیه دانش آموزان بیان می کنند که زندگی کلا به ریاضی وابسته هست. ولی خود معلمان موقع تدریس ریاضی ارتباط کافی بین مسائل زندگی و ریاضی برقرار نمی کنند.

هر معلم شیوه مخصوص خودش در آموزش ریاضی را دارد. یعنی اگر معلم به دفعات در قابلیت های محاسباتی خود دچار تزلزل و اضطراب شود، دانش آموزان نیز این ترس را در خودشان حس می کنند. عامل دیگری که مورد مطالعه روان شناسان قرار گرفته فرهنگ سازی غلط است. در بعضی جوامع مشاهده شده به دانش آموزان از دوران مدرسه به غلط می قبولانند دخترها به طور طبیعی در ریاضیات از پسرها ضعیف ترند. اشاعه این باور غلط می تواند دخترهای این جوامع را به اضطراب ریاضی دچار کند. از دیگر باورهای غلطی که در خصوص یادگیری ریاضی شکل گرفته این است که یک فرد فقط در صورتی که با ژن ریاضی متولد شده باشد در این درس موفق خواهد بود.

دوستان و همکلاسی ها و نیز والدین گروه های دیگری هستند که موفقیت تحصیلی در ریاضی و افت تحصیلی در ریاضی را به شدت در دانش آموزان تحریک می نمایند. والدین و دانش آموزانی که خودشان هراس از ریاضی دارند، برای انکار ضعف خود دنبال یک همکلاسی می گردند که نقایص تحصیلی خود را به او فرافکنی نمایند. فرافکنی مشکلی که در خئدمان داریم باعث می شود تحمل آن مشکل برایمان آسان گردد.

در بررسی سابقه والدین در جلسات مشاوره و راهنمایی والدین مشاهده کرده ایم که والدینی که عملکرد تحصیلی خودشان از نظر ریاضی ضعیف بوده اند از ترس اینکه مبادا این مشکلات برای فرزندشان نیز تکرار گردد، دچار هراس شده و ممکن است نظارت شدیدی بر امور ریاضی فرزندشان اعمال کنند که منجر به هراس در فرزن و همچنین خودشان گردد. این ترس از ریاضی ممکن اس بر رابطه والد و فرزندی اثر سوئ گذاشته و آنها را نسبت به هم بدبین نماید که مشاهدات ما تا حدودی شیوع این مشکل را تایید می کند.

 حتی عده زیادی از مردم بر این باورند که یادگیری ریاضی برای آدم های معمولی سخت و حتی در بعضی موارد امکان ناپذیر است. روان شناسان نقش عامل ژنتیک را نیز در اضطراب ریاضی مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج نشان می دهد یک فرد ممکن است به لحاظ ژنتیک مستعد اضطراب باشد. این افراد بدون این که خودشان بخواهند در مواجهه با ریاضی یا هر عامل تهدید کننده دیگری دچار اضطراب می شوند.

در این میان، مهم ترین علت اضطراب ریاضی شیوه های تدریس ناکارآمد ذکر شده است که به علت ناتوانی در فهمیدن مفاهیم ریاضی موجب شکل گیری تجربه های ناخوشایند در دانش آموزان می شود. از آنجا که ضعف آموزشی امکان یادگیری چون و چرای مفاهیم ریاضی را از دانش آموزان می گیرد، آنها مجبورند قوانین و راه حل ها را بدون این که بدرستی متوجه شوند، فقط حفظ کنند. حال اگر حافظه خوبی نداشته باشید، هر لحظه ممکن است همه آنچه حفظ کرده اید از ذهن تان بپرد و در نتیجه این فراموشی دچار اضطراب شوید.

 بر همین اساس، روان شناسان با مطالعه اضطراب ریاضی در کلاس های درس سه عامل دیگر را به عواملی که پیشتر ذکر شد اضافه کردند: کلاس های معلم محور، انجام تمرین های ریاضی در حضور دیگران و تعیین مهلت زمانی. مشاهده شده این ترس در کلاس های معلم محور که دانش آموز باید تمرین های ریاضی را در حضور معلم و دیگر دانش آموزان در یک مدت زمان مشخص انجام دهد، بیشتر است. به همین علت انتظار می رود روش های سنتی تدریس ریاضی دوباره بررسی شود.

راهکارهای مقابله با اضطراب ریاضی

روان شناسان توصیه می کنند کلاس های ریاضی به شیوه دانش آموز محور مدیریت شود؛ یعنی معلم متکلم وحده نباشد و دانش آموزان نیز در بحث شرکت داده شوند. دیگر این که فعالیت های کلاسی باید به گونه ای ترتیب داده شود که دانش آموزان احساس موفقیت کنند و اگر احساس شکست به آنها دست داد، از سطح تحملشان خارج نباشد. در واقع، معلم موظف است در مواجهه با پاسخ های غلط به گونه ای رفتار کند که اعتماد به نفس دانش آموز تخریب نشود. روان شناسان این نکته را نیز یادآور می شوند که همه دانش آموزان مستعد یادگیری ریاضی هستند، اما هر یک از آنها ممکن است درس را با یک شیوه تدریس متفاوت یاد بگیرند.

به همین علت ایده آل است که مطالب درسی به شیوه های مختلف ارائه شود. معلمان می توانند مفاهیم جدید را به کمک نقش بازی کردن، فعالیت های مشارکتی یا ابزارهای کمک آموزشی و فناوری های روز تدریس کنند. نیاز دانش آموزان به ریاضیات کاربردی را نیز نباید نادیده گرفت؛ زیرا آنها لازم است ارتباط مفاهیم ریاضی را با امور زندگی روزمره درک کنند.

از آنجا که در سیستم آموزشی دولتی امکان پرداختن معلم به روش های پیشرفته تدریس به دلیل ترکم دانش آموزان مقدور نمی باشد. معلم خصوصی گروه آموزشی سایت دیجی آموز در جلسات تدریس خصوصی با اتکا به نکات روانشناختی ابتدا در زدودن ترس فرزند شما از ریاضی اقدام می نمایند سپس با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی و روش های تدریس توام با بازی هرگونه مشکل و ترس از ریاضی را از میان بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *